Vad finns i Matematik A?

Senaste nytt
Meddelanden från din lärare

Introduktion
Om läromedel, hjälpmedel,
betygskriterier, kursmål,
kursupplägg samt studietips
Formulär för reviderad studieplan

Problemlösning
Problemlösningsstragegi,
exempel på lösta problem

Diskussionsgrupp
Diskussionsforum för elever

Övrig hjälp
Svar på vanliga frågor,
gamla prov, formelsamling,
litteraturtips, andra webbplatser
(gamla nationella prov,
gamla högskoleprov m m)

Arbeta med tal
Prioriteringsregler, negativa tal,
tal i bråkform, avrundningar,
överslagsräkning
Insändningsuppgift 1

Procent m m
Procentbegreppet, tre typproblem,
procentuella förändringar, förändringsfaktor, index,
promille och ppm

Insändningsuppgift 2
Insändningsuppgift 3

Ekvationer
Uttryck, formler, ekvationer,
förenkla uttryck, skriva om formler, kalkylprogram
Insändningsuppgift 4

Grafer och funktioner
Koordinatsystem, värdetabeller,
grafer, linjära funktioner,
potenser, grundpotensform,
prefix, exponentialfunktioner,
potensfunktioner
Insändningsuppgift 5
Insändningsuppgift 6

Geometri
Omkrets, area, volym,
vinklar, skalor, likformighet,
Pythagoras sats, kvadratrötter,
geometri i konst och natur

Insändningsuppgift 7
Insändningsuppgift 8

Statistik
Tolka diagram, lägesmått,
göra tabeller och diagram
Insändningsuppgift 9
Insändningsuppgift 10


Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-06-10