Statistik Insändningsuppgift 9 Insändningsuppgift 10

Mål för avsnittet:

  • kunna tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data samt kunna tolka och använda vanligt förekommande lägesmått

 

Statistik handlar om att samla in, bearbeta, analysera och presentera en stor mängd data. Du ser kanske statistik nästan dagligen i olika sammanhang och för att förstå den bra måste du kunna avläsa tabeller och diagram.

Vilket diagram eller hurdan tabell du presenterar dina data beror på vad det är du vill visa. Det är också bra att kunna genomskåda och kritiskt granska svårtolkad eller vilseledande statistik som finns omkring oss.

De statistiska beräkningar du gör är att bestämma lägesmåtten medelvärde, median och typvärde.

Lägesmått

Exempel på frågeställningar:

Lästips

Temperaturen i Stockholm mättes kl 12.00 varje dag under en vecka i december.

Dag

Ti

Ons

To

Fre

Temp.

0

2

-1

-1

3

4

1

Temperaturen är angiven i grader Celsius.

  1. Beräkna medeltemperaturen.
  2. Bestäm medianvärdet.
  3. Bestäm typvärdet

sid
Medeltemp: 1,14.  Median :1.  Typvärde: -1

Insändningsuppgift 9Insändningsuppgift 9 att göra på webben.

Insändningsuppgift 10Insändningsuppgift 10 att skriva ut, lösa och skicka med vanlig post eller fax till din lärare.

Högst upp på sidan


Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-07-23