Geometri Insändningsuppgift 7 Insändningsuppgift 8

Mål för avsnittet:

  • ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen

  • vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och resonemang att hon eller han förstår och kan använda begreppen och tankegångarna vid problemlösning

 

När du skall lösa geometriproblem är det extra viktigt att rita figurer till de uppgifter du skall lösa och att som vanligt införa lämpliga beteckningar för det du skall räkna ut.

Om det är svårt med att skriva om formler så bör du repetera lite i kapitlet om ekvationer.

Areor för några enkla och sammansatta figurer. Lär dig hur man beräknar arean för rektanglar, trianglar och cirklar, använd sedan formelsamlingen vid beräkning av areor för andra geometriska figurer.

Omkrets för ovan nämnda figurer skall du kunna beräkna.

Volymsformler för några enkla och sammansatta kroppar är också bra att kunna.

Vinklar, begrepp och vinkelsummor för trianglar, rektanglar och några flerhörningar.

Annat som återfinns här är längdskala, areaskala och volymskala.

Rätvinkliga trianglar följer Pythagoras sats. Då man använder den är det bra att kunna lite om kvadratrötter.

Trigonometri med funktionerna sinus, cosinus och tangens är användbara i många sammanhang. I denna kurs används de ibland då man räknar på rätvinkliga trianglar. Avsnittet är inte centralt i kursen.

 

Insändningsuppgift 7Insändningsuppgift 7 att skriva ut, lösa och
skicka med vanlig post eller fax till din lärare.

Insändningsuppgift 8Insändningsuppgift 8 att göra på webben.

 


Fördjupning: Läs mer om Pythagoras eller Euklides.


Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-06-10