Procent, promille och ppm Testa dig själv Insändningsuppgift 2 Insändningsuppgift 3

Mål för avsnittet:

  • kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning,

 

De problem man ofta stöter på är av tre olika grundtyper. Det gäller alltså att fundera ut vilken typ av problem är det jag skall lösa.

Andra vanliga problemställningar är procentuella förändringar av olika slag, till exempel priset på en vara efter prisändring eller värdet på en bil eller ett hus efter en viss tid. Ett smart sätt att lösa sådana problem är att använda sig av förändringsfaktorn.

Om det handlar om mindre andelar än hundradelar används ofta promille (tusendelar) eller ppm (miljontedelar). Man tänker och räknar på motsvarande sätt som med procent. Vid räkning med ppm är det fiffigt att använda sig av tiopotenser (se kapitel 6).

Insändningsuppgift 2Insändningsuppgift 2 att skriva ut, lösa och
skicka med vanlig post eller fax till din lärare.

Insändninsuppgift 3Insändningsuppgift 3 att göra på webben.

Högst upp på sidan

Fördjupning/historik: Läs om hur procenttecknet kom till


Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-06-10