Grafer och funktioner Insändningsuppgift 5 Insändningsuppgift 6

Mål för avsnittet:

  • kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt lösa dem med för problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel

  • kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i samhälle

  • ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram

En bild säger mer än tusen ord sägs det och det gäller många gånger i matematiken också. En funktion eller formel som visas som en graf i ett koordinatsystem ger en snabb överblick av hur funktionsvärdet (den beroende variabeln) ändrar sig då man ändrar den oberoende variabeln.

Att rita en graf innebär att du följer denna arbetsgång:

  1. Gör en värdetabell.
  2. Markera koordinaterna i ett koordinatsystem.
  3. Rita en jämn, slät linje genom punkterna

 

Vad kan man visa med en graf och vad säger en graf är naturliga frågor att ställa. Många grafer är bilder av matematiska funktioner.

 

Insändningsuppgift 5Insändningsuppgift 5 att skriva ut, lösa och
skicka med vanlig post eller fax till din lärare.

Insändningsuppgift 6 Insändningsuppgift 6 att göra på webben

 

Högst upp på sidan

Fördjupning: Läs om Descartes.
Studera exponentialfunktioners egenskaper.


Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-06-10