Ekvationer m m Insändningsuppgift 4

Mål för avsnittet:

  • kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen

 

Ekvation betyder likhet. En ekvation består av två led åtskilda av ett likhetstecken. Detta likhetstecken är en "helig ko" som man alltid måste vörda (och absolut aldrig slakta). En ekvation har minst ett tal som är okänt, detta tal brukar betecknas med x, men även andra bokstäver kan användas för det okända talet.

Du skall veta vad en variabel, ett uttryck och vad en formel är efter detta moment. Att lösa ekvationer med papper och penna är sedan en fråga om att vara metodisk och alltid komma ihåg följande:

Du måste alltid göra samma sak med
hela höger led och hela vänster led!

Du får göra vilken matematisk operation som helst som du känner till på en ekvation så länge som du håller dig till regeln ovan. Samma princip gäller även då du skriver om formler.

När du ställer upp en ekvation eller formel kan den se krånglig ut men det går ofta att förenkla den. Efter förenklingen är det lättare att lösa ekvationen.

 

Insändningsuppgift 4Insändningsuppgift 4 att skriva ut, lösa och
skicka med vanlig post eller fax till din lärare.

Högst upp på sidan


Fundera på:
Hur löser man olikheter?


Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-06-10