Introduktion

Kursmål

Skolverket fastställer kursmål för de kurser vi bedriver. Från och med 2001-07-01 gäller följande för vuxenstuderande:
 

 

Ämne: Matematik
Kurs: Matematik A
Kurskod: MA1201
Poäng: 100

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall

 • kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för vardagsliv och vald studieinriktning,

 • ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta reella tal skrivna på olika sätt,

 • med och utan tekniska hjälpmedel med omdöme kunna tillämpa sina kunskaper i olika former av numerisk räkning med anknytning till vardagsliv och studieinriktning,

 • ha fördjupat kunskaperna om geometriska begrepp och kunna tillämpa dem i vardagssituationer och i studieinriktningens övriga ämnen,

 • vara så förtrogen med grundläggande geometriska satser och resonemang att hon eller han förstår och kan använda begreppen och tankegångarna vid problemlösning,

 • kunna tolka, kritiskt granska och med omdöme åskådliggöra statistiska data samt kunna tolka och använda vanligt förekommande lägesmått,

 • kunna tolka och hantera algebraiska uttryck, formler och funktioner som krävs för problemlösning i vardagslivet och i studieinriktningens övriga ämnen,

 • kunna ställa upp och tolka linjära ekvationer och enkla potensekvationer samt lösa dem med för problemsituationen lämplig metod och med lämpliga hjälpmedel,

 • kunna ställa upp, tolka, använda och åskådliggöra linjära funktioner och enkla exponentialfunktioner som modeller för verkliga förlopp inom privatekonomi och i samhälle,

 • ha vana att vid problemlösning använda dator och grafritande räknare för att utföra beräkningar och åskådliggöra grafer och diagram,

 • känna till hur matematiken påverkar vår kultur när det gäller till exempel arkitektur, formgivning, musik eller konst samt hur matematikens modeller kan beskriva förlopp och former i naturen

Läs mer hos skolverket.

 

 
Högst upp på sidan

Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-06-10