3 Ord Talspråk Arabiskt talspråk Skriv ut Skriv ut

Arabiskt talspråk

 

Det arabiska vardagliga talspråket skiljer sig från land till land. Det går därför inte att lära sig någon slags allmänt "arabiskt talspråk". Det finns dock några enkla regler som kan vara bra att komma ihåg:

Lyssna:
a
1. Qaaf uttalas oftast inte, utan istället låter det som hemza, `alb = hjärta (qalb),
förutom i al-Qaahira (Kairo):
och al-Qur`aan (Koranen):
a
2. Ändelser uttalas inte, eller starkt förenklat, t.ex. hans väninna/ SaaHibatuhu blir SaHbitu:
och jaaruhu blir jaaru(h)= hans granne:
a
3. Vokalen som visar genus,t.ex. –ki (fem.) eller -ka (mask.) flyttas ett steg bakåt.
Ex: Kayfa Haaluki blir Keef Haalik= Hur mår du? (kvinna):
och Kayfa Haaluka blir keef Haalak= Hur mår du? (man):
a
4. I talspråk betyder fii ofta det finns. T.ex: Fii raadio? = Finns det en radio?
a
5. Man kan använda prefixet m- och/eller suffixet -sh för att uttrycka "finns inte".  
Ex: Fii med "inte" kan också sägas med Mafish= Det finns inte.
Eller bara fishi= Det finns inte.
    
8. Själva ordet mish betyder också "inte",
t.ex: mish fahma= jag förstår inte.
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004