3 Ord Ordlistor Talspråk Skriv ut Skriv ut

Talspråk

 
 
Läs fraserna till höger. Vad betyder frasen? skriv i rutan.
   
Ana kaman beHebbak
`adeesh is-see´a?
Shu ismuh hadha l-kitaab?
Biddak shay aw maa´i?

Fii `ahwa?

Ween il `ahwa?
Ana maba´arif ween il ahwa
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004