Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Archimedes princip

Archimedes princip är en av fysikens verkliga klassiker. Vi ska här motivera principen och använder då en regelbundet formad kropp, vilket gör resonemanget - som bygger på statiskt vätsketryck - enklare.
Principen är emellertid tillämplig för alla kroppar oberoende av form.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande