Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Momentjämvikt

Du vet att krafter kan hålla varandra i jämvikt, det vill säga upphäva varandras verkan, om summan av krafterna i ena riktningen är lika med summan av krafterna i den andra. Som exempel:

Här föreligger kraftjämvikt i båda situationerna.

Det bör väl då vara logiskt att tänka sig att ett motsvarande villkor finns också för momentjämvikt!

Ja - vi får väl ta och undersöka den saken.

Använd animeringen nedan där du kan experimentera med moment med olika förutsättningar. Prova olika kombinationer av momentarmens längd och kraftens storlek. Prova också - kanske framför allt - att ha vikter på mer än en plats på ena eller båda sidorna om vridningspunkten. Lägg noga märke till hur momenten beräknas i det här läget. Beräkningen visas i bildens nedre vänstra del. Svara på frågorna när Du är klar.

Denna applet visar en symmetriskt upphängd stång med några vikter, var och en med tyngden 1,0 N. Hävarmarna kan avläsas med hjälp av färgade rektanglar; en rektangel motsvarar 0,10 m. Hävstången är i jämvikt från början. Man kan fästa en ny vikt eller placera den på ett annat ställe med nedtryckt musknapp och man kan ta bort en vikt genom att klicka på den.2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande