Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Kraftmoment

Nu stöter Du på ett nytt begrepp, kraftmoment. Ofta säger man bara moment helt enkelt.

När vi talar om moment så förekommer det vridning kring en fast punkt. Det kan också vara en tendens till vridning - det behöver inte bli en rotationsrörelse som resultat.

Tänk Dig att Du är ute och åker cykel. Du trampar på pedalerna, men kraften som Du trampar med ska ge en rotation åt axeln och kedjedrevet. Du inser att det måste finns någon konstruktion som överför kraftens verkan till drevet - och det gör det ju lyckligtvis.

Det speciella med den här situationen är alltså att kraften inte verkar direkt mot den punkt där det önskas ett resultat, utan ett stycke vid sidan av.

Resultatet - det som kallas momentet - blir beroende av:


Momentet har också en riktning - det kan ju vrida medsols eller motsols. Vilket det blir beror på vilken sida om vridningspunkten kraften befinner sig på och om kraften är uppåtriktad eller neråtriktad. Som alltid annars inför vi bokstavsbeteckningar för storheterna:

Prova nu på animeringen om moment. Du kan variera kraftens storlek genom att, med musen, dra ut en pil i rutan till vänster. Dina valda värden för F och s och även momentets storlek kan Du läsa i rutorna nedanför. Tänk efter. Vad betyder det att momentet, i rutan til höger, representeras av en rektangel? Kan det leda till någon slutsats om hur momentet beräknas?


För att se en annan praktisk momenttillämpning, Klicka på länken ANIMATION

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande