Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Lutande plan

Ett lutande plan är helt enkelt ett plan som inte är horisontellt. Så snart Du är utomhus är Du omgiven av sådana - varenda liten backe är ju ett lutande plan.

Vad kan vi säga om kraftförhållandena på ett lutande plan? Hur inverkar lutningen?

Vi lägger en fyrkantig kloss på en plan yta och ser efter vad som händer.

Vi utgår från att planet är horisontellt. De enda krafter som verkar här är

Krafterna har ritats lite förskjutna i sidled för tydlighetens skull, men verkar i praktiken utmed samma linje.

Nu ska vi börja luta planet och se vad som händer. Planet ska alltså bilda någon vinkel, v ≠ 0 med horisontalplanet.

Du inser säkert att en riktning som är vinkelrät mot planet kommer att avvika lika mycket från vertikalriktningen som planet självt avviker från horisontalriktningen då planet lutas. Det förhållandet kommer vi att utnyttja från och med nu. Klicka på pilen nedan.

Med hjälp av likformiga trianglar kan Du se hur de båda krafterna beräknas.
På grund av planets lutning får vi nu ett reducerat värde på normalkraften,

N = m·g·cos(v)

N = Normalkraften
m = massa
g = tyngdacceleration
v = vinkelavvikelsen för horisontalriktningen


Om det inte finns någon friktion mellan kroppen och planet kommer kraften utmed planet inte att motsvaras av någon motkraft utan ge kroppen en acceleration i planets riktning.
Den accelererande kraftens storlek blir = m·g·sin(v).
Om vi i stället skulle dra klossen uppför planet kräver det en dragkraft,

F = m·g·sin(v)

F = Den accelererande kraftens
m = massa
g = tyngdacceleration
v = vinkelavvikelsen för horisontalriktningen

Nu kan det vara läge att titta på en animering där Du kan variera planets lutning och se vilken inverkan det har på krafterna. Klicka på länken ANIMATION

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande