Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Tryck

Tryck definieras generellt som kraft per areaenhet. Storheten tryck betecknas med p, från engelska "pressure". Storheterna kraft och area betecknas som Du tidigare vet med F resp. A.

Vi får alltså:

   F 
 p =  

  A

p = Tryck
F = Kraft
A = Area


Du känner till många tillämpningar av tryck om Du tänker efter. Ett enkelt exempel:


Att stå på djup snö medför ju i regel att Du sjunker ner ganska påtagligt. Ta på ett par skidor och Du sjunker inte alls lika mycket.Orsaken är ju helt enkelt att skidorna fördelar belastningen av Din kroppstyngd på en mycket större area och det gör att trycket mot snön reduceras betydligt.(Klicka på bilden för en animerad förklaring)

Som ett annat praktiskt exempel på kontakttryck kan vi se på en enkel takkonstruktion enligt bilden.

Vi förutsätter att det är 6 meter mellan upplagen och 1,2 meter mellan takstolarna. Dessutom har vi ett överhäng om 0,4 m vid takfoten.
Varje takstol kommer alltså att bära lasten av 6,8 · 1,2 = 8,16 m2 tak.

Vi antar - utan att räkna alltför detaljerat - att takets egenvikt är 610 kg. och att det ska tåla en total snöbelastning av 850 kg. Tillsammans 1 460 kg.

Att spika ihop en takstol som tål dom här belastningarna är inga större problem, men vad händer när vi kommer till upplagen?

Den totala kraften som upplagen ska bära blir 1 460 · g ≈ 14 300 N, alltså 7 150 N per upplag.

Om vi antar att vi lägger upp en 5 cm bred konstruktion på ett 12 cm brett underlag får vi ett kontakttryck som är:

   7 150  
p =  
  ≈ 1,2 · 126Pa
  0,05 · 0,12  

Det är mindre än det kontakttryck som virket får belastas med, så den här konstruktionen bör klara sig.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande