Marknadsundersökning: Varför gör vi marknadsundersökningar?
 
Tillbaka till startsidanTillbaka till modulens startFöregående sidaNästa sida

Översiktskarta
Översikt

 

Syftet med marknadsundersökningar är att skaffa tillförlitligt underlag för att budgetera företagets försäljning. Företagets planerade försäljning är bara en del av den totala marknaden för produkten. För att kunna budgetera delens storlek så måste man ha en realistisk uppfattning om helheten, den totala marknaden. Totalmarknaden beror av antalet kunder multiplicerat med varje kunds totala årsinköp. En marknadsundersökning kan genomföras i syfte att uppskatta:

Bullet

Det totala antalet kunder

Bullet

Varje kunds årskonsumtion

Dessutom kan man göra en marknadsundersökning för att ta reda på om kunderna verkligen är nöjda med det de köper eller om det går att förbättra produkten på något sätt för att bättre möta kundernas behov och prioriteringar. Detta är värdefullt då vi gärna vill veta hur vi står oss jämfört med våra konkurrenter. Ytterligare ett syfte är att samla information inför en produktlansering.

Marknad - Marknadsundersökning
Varför gör vi marknadsundersökningar?
Före marknadsundersökningen
Informationskällor
Vår målgrupp
Krav på målgruppen
Vad ska marknadsundersökningen ge svar på?
Övningsuppgift 2
Övningsuppgift 3 

Modul 1: Företagaren

Modul 3: Ekonomi och Budget

Modul 5: Säljteknik

Modul 2: Marknad

Modul 4: Administration och Regler

 
Tillbaka till startsidan Tillbaka till modulens start Föregående sida Nästa sida