Företagarskolan

 
 

 

Företagarskolan är ett kursmaterialet utformat för dig som avser att starta ett företag eller som nyligen startat ett. Materialet kan användas när som helst och var som helst under förutsättning att dator finns tillgänglig. För att nå bästa resultat finns under hela kurstiden en handledare till hands för frågor och hjälp.

Ekonomi och budget Företagaren Marknad Säljteknik Administration och regler

Innehåll

Länk till Affärsplan

Tanken är att du efter avslutad kurs skall kunna göra en enklare marknadsplan, resultat- och likviditetsbudget, förstå säljandets svårigheter och möjligheter samt att kunna färdigställa en affärsplan med dess olika delar. Under arbetet med att färdigställa affärsplanen kommer din handledare att fungera som stöd och rådgivare.

Företagarskolan som är ett utbildningsmaterial framtaget av EU projektet Gymnasiet på Internet finansierat av Mål 1 Södra skogslänsregionen. Partners har varit ALMI Företagspartner , NUTEK och Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL).

ALMI Företagspartner har som uppgift att ge dig verktygen för att komma vidare i förberedelserna som kan göra skillnaden mellan misslyckande och framgång. Affärsplanen är ett hjälpmedel för dig själv – hur tänker du och ditt företag – men det är också ett hjälpmedel för att beskriva för andra.

Hos ALMI kan du få den hjälp du behöver för att förbereda dig ytterligare och på en del orter kan du även få vägledning hos Nyföretagarcentrum.

Denna kurs är från början avsedd att användas via Internet, detta innebär att vissa länkar inte kommer att fungera om du använder kursen utan att vara uppkopplad mot Internet.

 

Till modulerna finns ett kompletterande kursmaterial i form av fem häften som vi rekommenderar att du studerar parallellt. Dessa häften har samma titlar.

Gymnasiekurser
Kursmaterialet kan dessutom med fördel även användas i gymnasiekurserna Småföretagande A och Företagsekonomi A.

Projektledare Gymnasiet på Internet Ulf Sandström