Översiktskarta
 
Tillbaka till startsidan Föregående sida
 

Modul 1
Företagaren

Personlighet och företagande
Företagarens egenskaper
Personlighetsutveckling
Synergi
Vad gör företaget?
Personlighetstest

Insändningsuppgift 1


Modul 2
Marknad

Produkten
Produkten - introduktion
Konkurrerande produkter
Produktens varumärke
Övningsuppgift 1

Kunderna
Vilka är kunderna?
Privatpersoner
Företag
Organisationer
Offentlig sektor
Vad köper kunderna?
Beslutsfattare och slutförbrukare
Konsumentmarknadens köpprocess
Producentmarknadens köpprocess

Marknadsundersökning
Varför gör vi marknadsundersökningar?
Före marknadsundersökningen
Informationskällor
Vår målgrupp
Krav på målgruppen
Vad ska marknadsundersökningen ge svar på?
Övningsuppgift 2
Övningsuppgift 3

Kundanpassning
Idealprodukt
Produktdifferentiering
Strategival
Exempel P/M-matris

Konkurrenterna
Konkurrenterna
Konkurrentjämförelser
Information om konkurrentanalys
Konkurrenternas starka/svaga sidor
EFI-modellen

Prissättning
Vad vill vi säga med priset?
Prissättning i nystartade företag
Prissättning i tjänsteföretag
Prisförändringar
Metoder vid prissättning
Övningsuppgift 4

Marknadsbearbetning
Marknadsbearbetning
Produkten
Priset
Platsen
Val av distributionskanal
Påverkan
Marknadsmixen

Volymberäkning
Volymberäkning
Nollpunktskalkyl
Övningsuppgift 5
Övningsuppgift 6

Marknadskommunikation
Marknadskommunikation
Val av media
Budget – reklam
Annonsutformning – introduktion
Annonsutformning
Direktreklam
Sales Promotion
Etermedia
Internet
Hemsida
Mässor
Public Relations
Press release
Sponsring
Personlig försäljning
Egenskaper hos en bra säljare
Säljprocessen
Övningsuppgift 7
Övningsuppgift 8
Övningsuppgift 9
Övningsuppgift 10
Övningsuppgift 11
Övningsuppgift 12
Övningsuppgift 13
Övningsuppgift 14
Övningsuppgift 15
Övningsuppgift 16

Företagets affärsidé
Affärsidé
Affärsidé – innehåll
Övningsuppgift 17
Övningsuppgift 18

Insändningsuppgift 1
Insändningsuppgift 2
Insändningsuppgift 3


Modul 3
Ekonomi och Budget

Ekonomiska begrepp
Inbetalning – Utbetalning
Inkomst – Utgift
Intäkter och kostnader
Avskrivningar
Rörliga och fasta kostnader
Produktkalkyl
Självkostnad – försäljning
Täckningsbidrag
Företagets nollpunkt
Företagets säkerhetsmarginal
Pålägg och marginal
Övningsuppgift 1
Övningsuppgift 2
Övningsuppgift 3
Övningsuppgift 4
Övningsuppgift 5
Övningsuppgift 6
Övningsuppgift 7

Modul 3
Ekonomi och Budget (forts.)

Budget
Timkostnad
Resultat
Resultatbudget
Budget
Övningsuppgift 8
Övningsuppgift 9

Kapitalbehov
Kapitalbehov
Kapitalbehov i lager
Kapitalbehov i kundfordringar
Beräkning av rörelsekapitalbehovet
Övningsuppgift 10
Övningsuppgift 11

Likviditet
Likviditet
Likviditetsbudget
Övningsuppgift 12

Insändningsuppgift 1
Insändningsuppgift 2
Insändningsuppgift 3
Insändningsuppgift 4


Modul 4
Administration och Regler

Företagsformer
Företagsformer
Kompanjon
Tillstånd
Registrering
Lagar
Övningsuppgift 1

Företagets funktioner
Företagets funktioner
Försäljning
Leveransvillkor
Anbud och offerter
Krav
Inköp
Produktion
Ekonomi/Personal
Prioritera ditt arbete

Redovisning
Lagar om redovisning
God redovisningssed
Försiktighetsprincipen
Företagets intressenter
Bokföringslagen
Bokföringsskyldig
Användning av redovisningssystemet
Grundbokföring
Verifikation
Verifikatets innehåll
Faktura
Arkivering av faktura
Kvitto
Arkivering 10 år för alla affärshandlingar
Krav på bokföring
Tidskrav
Dubbel bokföring efter baskontoplan
Kontering
Dubbel bokföring
Avstämningar
Vad kan man läsa ut av en periodrapport?
Fällor och fel vid periodbokslut
Årsbokslut
Övningsuppgift 2

Skatteregler
Skatter
Vad är en F-skattsedel?
Anställdas skatter
Arbetsgivaravgifter
Moms
Momsredovisningsskyldig
Skattesatser
Övningsuppgift 3
Övningsuppgift 4

Insändningsuppgift 1


Modul 5
Säljteknik

Personlig stil/etik
En bra säljare
Skapa förväntan hos kunden
Köpbehov
Analysera efter varje besök

Försäljningsplanering
PM-matris
Porters U-kurva
EFI-analys
Fråga kunden
Konkurrentpärm

Kundens känslor och behov
Känslor avgör
Företagsinköp
Förbered säljmötet
Möte med kunden

Säljpresentation
Säljpresentation
Kommunikation
Kroppsspråk
Rensa luften
Kundtyper
Kunder på besök

Avslut
Innan avslut
Avslutningsmetoder
Efter avslut

Bemöta invändningar
Bemöta invändningar
Vända invändningar till något positivt
Prisinvändningar
Kunden viktigast!

Insändningsuppgift 1
Insändningsuppgift 2 

Modul 1: Företagaren

Modul 3: Ekonomi och Budget

Modul 5: Säljteknik

Modul 2: Marknad

Modul 4: Administration och Regler

 
Tillbaka till startsidan Föregående sida