Kursnavet digitala lärresurser
 

Startsida

digitala lärresurser

Villkor

Kursnavet är en kursbank på internet fritt tillgänglig för alla.

Villkor för Kursnavet
 
  1. Innehållet i Kursnavet är skyddat av upphovsrätt (copyright). Kursnavets innehåll får fritt användas för undervisningsändamål. Ange alltid källa och peka gärna en länk till innehållet på kursnavet.se.

  2. Man har inte rätt att ta betalt för kursinnehåll hämtat från Kursnavet.

  3. Genom att skicka in eget material till Kursnavet så accepteras fri nyttjanderätt för allt publicerat material för undervisningsändamål. Man får endast lägga in material till Kursnavet som man själv äger upphovsrätten till eller har tillstånd att distribuera vidare.

  4. Den som skickar in material till Kursnavet ansvarar för att publicerat material är korrekt.

  5. Kursnavets administratör förbehåller sig rätten att ta bort material som är olagligt eller ej följer god sed och moral. Det gäller även om upphovsrättsskyddat material lagts in. Kontakta gärna administratören via ulfsan@gmail.se för frågor om användning, uppladdning eller borttagning av material i Kursnavet.

  6. Användaren är medveten om, och accepterar, att de personuppgifter som epostas in till Kursnavet kopplas till användarens identitet och sparas hos Kursnavet.se.

 

 

 

 

 

 

Illustration av Carina Kågström
 
 
 
Till Kursnavets startsida