Kursnavet digitala lärresurser
 

Startsida Kursnavet - "Digitala lärresurser fritt tillgängliga för alla"


Illustration av Carina Kågström

Statistik Kursnavet Mars 2015:  3 024 unika besökare per dag .

 

Populärast lärresurs nu är http://www.kursnavet.se//kurser/sh1201/enhet4/ekonomipolitik.htm

Länk till kurs Modul   Hel kurs Ladda ned kursmoduler som IMS (zip-filer)
1. Arbetsmiljö 4   Nej m1 m2 m3 m4
2. Biologi A 5   Ja m1 m2 m3 m4
3. Distansmetodik 5   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6
4. Energi A 4   Ja m1m2m3m4 m5
5. Engelska rep. kurs 10   Ja m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10
6. Engelska A 3   Ja   m1m2m3
7. Engelska A Åsö 8   Ja   m1m2m3m4m5m6m7m8
8. Engelska B 6   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6
9. Engelska C
6   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6
10. Export och Import
  Ja   m1 m2m3
11. Franska 1
6   Ja   m1m2m3 m4 m5 m6
12. Franska 3
7   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8
13. Fysik A
Fysik B Applets
1   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9
14. Föreningsteknik (2011) 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
15. Företagarskolan
5   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
16. Företagsekonomi A 8   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8
17. Företagsekonomi B
3   Ja   m1 m2 m3
18. Historia A-kurs
6   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9
19. Job English 7   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
20. Kemi A
10   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
21. Kemi B
6   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6
22. Matematik A
4   Ja   m1 m2 m3 m4
23. Matematik B
4   Ja   m1 m2 m3 m4
24. Matematik C
10   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 
24. Matematik D
10   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 
25. Medicinsk dok. 10   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10
26. Naturkunskap B 8   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8
27. Org. och ledarskap (2010) 4   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
28. Portugisiska grund 5   Nej   m1 m2 m3 m4 m5
29. Programmering A 11   Ja   m1m2 m3m4m5m6m7m8m9m10m11
30. Religion A
1   Nej   m1 m2 m3 m4
31. Ryska steg 1
6   Nej   m1 m2 m3 m4 m5
32. Ryska steg 2
6   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6
33 Samhällskunskap A
7   Ja m1m2m3m4m5m6m7
34. Spanska 1
6   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6
35. Spanska 2 (2010) 6   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6
36. Spanska 2 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
37. Spanska 3
7   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
38. Svenska A 7   Ja m1m2m3m4m5m6m7
39. Svenska C
10   Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 
40. Safir svenska
7   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
41. Safir omvårdnad 6   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
42.  Safir english   Nej    m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
43. Safir handel 6   Ja    m1 m2 m3 m4 m5 m6
44. Svenska rep. kurs 3   Nej    m1 m2 m3
45. Svenska B Åsö (2010) 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
46. Svenska B Åsö  7   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
47. Svenska 2:a språk 5   Nej   m1 m2 m3 m4 m5
48. Swahili    Nej   m1 m2 m3 m4 m5 m6 
49. Tyska 1 6   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
50. Tyska 2 6   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6
51. Tyska 3 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5 m6
52. Webbdesign 5   Nej   m1 m2 m3 m4 m5
53. Ekologi  4   Nej    m1 m2 m3 m4 m5
54. Programmering A 5   Ja    m1 m2 m3 m4 m5
55. Kostvanor & livsstil  5   Nej    m1 m2 m3 m4 m5
56. Information & layout 8   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
57.  Medicinsk grundkurs    Ja    m1 m2 m3 m4 m5
58. SFI Byggarbetsplatsen 1 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
59. SFI Byggarbetsplatsen 2 1   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
60. SFI Kök och Restaurang 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
61. SFI Hantverk 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
62. SFI Teknik-yrken 5   Ja   m1 m2 m3 m4 m5
63. SFI Transport 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
64. Shona kort introduktion 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
65. Skriva matematik på dator 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
66. Insänd.uppg 1 FyA 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
67. Insänd.uppg 2 FyA 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
68. Ellära Fysik A 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
69. Insänd.uppg 3 FyB 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
70. Insänd.uppg 4 FyB 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
71. Insänd.uppg 5 FyB 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
72. Insänd.uppg 6 FyB 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
73. Studiearbete 1 FyA 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
74. Studiearbete 2 FyA 5

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
75. Arabiska 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
76. Medicinsk franska 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
77. Avancerad spanska 5  

Ja

  m1 m2 m3 m4 m5
             

 

 

 

 

Uppdaterad 15.03.15. ulfsan@gmail.com