Kursnavet digitala lärresurser
 

Startsida

Lärresurser

Vad är Kursnavet ?

Kursnavet är en lärresursbank på internet fritt tillgänglig för alla.

Kursnavet rymmer digitala lärresurser av gymnasiekurser som går att använda ett och ett eller tillsammans med andra.

De kurser som utvecklas i Kursnavet är fritt tillgängliga på Internet (läs mer under Villkor). Kurserna kan enkelt anpassas till varje enskild pedagog och student. I Kursnavets kan du hitta digitala lärresurser som passar just ditt sätt att undervisa för just dina elever.

Har du utvecklat egna digitala lärobjekt kan du eposta dem till ulfsan@gmail.com så läggs de ut på Kursnavet för att låta andra lärare och elever ta del av och använda dem.

Digitala lärresurser kan bestå av bilder, ljud, animationer, video, interaktiva flash eller java övningar men också av en förklarande text.

Flera digitala lärresurser kan fogas samman till moduler, ungefär motsvarande ett kapitel i en lärobok.

I Kursnavets finns moduler som tillsammans utgör färdiga kurser.

Du kan ladda hem digitala lärresurser och bygga din egen kurs.

Med Kursnavet kan du:

- använda en färdig kurs från biblioteket

- bygga en egen kurs med hjälp av bibliotekets digitala lärresurser

- e-posta dina digitala lärresurser till ulfsan@gmail.com för publicering på Kursnavet.  

Innehållet i Kursnavet ständigt fylls på med nya digitala lärresurser.

I dagsläget finns kurser tex i ämnena: 

Biologi, Matematik, Engelska, Svenska, Ryska, Tyska, Spanska, Franska, Portugisiska och Företagsekonomi 

Tips: Läs boken "Gymnasiet på Internet" om du vill veta mer om Kursnavet.
Du kan hämta boken som en pdf-fil här. Kursnavet drivs av ulfsan@gmail.com och har utvecklats med stöd av Europeiska unionens strukturfonder för mellersta norrland. 

Illustration av Carina Kågström
 
 
 
Till Kursnavets startsida