Konkurrenterna
 
Tillbaka till startsidanTillbaka till modulens startFöregående sidaNästa sida

Översiktskarta
Översikt

 

Konkurrensen på marknaden påverkar och berör i hög grad hur ditt företag agerar på marknaden. Ju hårdare konkurrens, desto viktigare är det att ditt företag marknadsför era produkter på ett sådant sätt att kunderna inte väljer att köpa av andra.

Konkurrenter kan vara till nytta genom att de hjälper till att öka den totala efterfrågan av det man säljer. Dessutom kan de vara bra att utgå ifrån om man vill få idéer om hur man kan utveckla sig själv, sina produkter och hålla priserna nere.

Företag kan konkurrera mer eller mindre direkt med varandra. Man brukar skilja mellan tre olika typer av konkurrens.

Bullet

Konkurrens med samma typ av produkter

 

Olika företag med samma typ av produkter konkurrerar med varandra, till exempel SAAB och Volvo.

Bullet

Konkurrens inom en produktgrupp

 

Olika företag med till exempel olika typer av tidningar konkurrerar med varandra. Morgontidningar konkurrerar med kvällstidningar, kvällstidningar med veckotidningar och så vidare.

Bullet

Allmän konkurrens mellan företag med olika kategorier av produkter

 

Till exempel tidningar, böcker, filmer, radio och TV-program som kan tillfredsställa samma behov hos konsumenterna (substitut). Sådan konkurrens råder alltid, även om det inte finns konkurrenter som tillhandahåller samma produkt. Ett annat exempel är bil, cykel, buss, tunnelbana med mera.

För att göra det hela mer överskådligt och hanterligt för dig som företagare begränsar vi dock konkurrentbegreppet till att omfatta de företag som säljer produkter som tillfredsställer samma eller liknande behov som ditt företag.

Marknad - Konkurrenterna
Konkurrenterna
Konkurrentjämförelser
Information om konkurrentanalys
Konkurrenternas starka/svaga sidor
EFI-modellen


 

Modul 1: Företagaren

Modul 3: Ekonomi och Budget

Modul 5: Säljteknik

Modul 2: Marknad

Modul 4: Administration och Regler

 
Tillbaka till startsidan Tillbaka till modulens start Föregående sida Nästa sida