Menschen Der Körper (1)
Der Körper (1)

Vad heter olika kroppsdelar på tyska? Dra rätt ord till rätt ställe på kroppen.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande