Sport In der Freizeit
Was machen Sie in der Freizeit?

Vad heter följande fritidssysselsättningar på tyska? Dra rätt uttryck till rätt bild. Gå till facit och klicka därefter på bilderna för att höra uttrycken och läs efter.

Samla fler ord och uttryck som har med fritidssysselsättningar att göra i en tankekarta. Intervjua därefter tre av dina kurskamrater och fråga dem vad de gärna gör på fritiden. Återberätta inför hela gruppen.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande