Hoppa till textinnehållet Välkommen
Välkommen

Om kursen


Att skriva

Att tala

Modul 1

Modul 2

Modul 3
Välkommen till kursen Svenska C
– muntlig och skriftlig kommunikation!

När Demosthenes på 300-talet f Kr skulle tala första gången inför folkförsamlingen i Aten blev han fullständigt utskrattad; så dåligt var hans framträdande. Men han bestämde sig för att inte ge upp. Han övade sitt uttal genom att tala med kiselstenar i munnen och lärde sig tala högt och tydligt genom att överrösta vågornas dån. Han sägs också ha rakat halva huvudet för att lära sig stå ut med att folk tittade och på så vis komma över sin blyghet. Demosthenes är för eftervärlden känd som en av antikens skickligaste talare.

Huruvida Demosthenes nu verkligen gjorde det ena eller det andra är naturligtvis ganska ointressant; det intressanta är vad anekdoten vill säga oss – d v s att man kan lära sig bli en god talare, att framgång hänger ihop med bra förberedelser - något som sågs som självklart under antiken. Detsamma gäller förstås för skrivande; man blir aldrig en bra skribent av att invänta den gudomliga inspirationen. Jan Guillou sammanfattar det bra när han säger så här om sitt författarskap: Jag är ingen konstnär, jag har ett yrke. Inspiration är till för amatörer, jag är proffs¹.

Den här kursen handlar om kommunikation, om att lära sig tala och skriva bättre - färdigheter man har nytta av såväl i arbetslivet som vid vidare studier.

¹Intervju i Aftonbladet 2005-05-03

Tekniska förutsättningar för kursen

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärandeUppdaterad: 2007 05 10