Inledning till FöretagarSKOLAN
 
Tillbaka till startsidan

Översiktskarta
Översikt

 

Välkommen att läsa FöretagarSKOLAN med oss!

Kanske är det första gången du läser en kurs via dator, och kanske är det också första gången du läser med datorstöd. Hur går nu detta till? Vi hoppas att denna introduktion ska ge svar på dina frågor och fungera som en guide in i kursen.

Till din hjälp för att kunna genomföra kursen har du:

Obligatoriskt material:

  • Cd-skiva FöretagarSKOLAN - fem webbmoduler
  • Facit kan fås från ALMIs handledare

Frivilligt material:

  • Tryckt material finns att beställa från ALMI Företagspartner.

Vår kurs bygger helt på webbmaterial som dels finns på denna CD och dels finns det tillgängligt via ALMIs hemsida.

Fem teman
På CD-skivan finns fem moduler som tar upp varsitt tema (Företagaren, Marknad, Ekonomi och Budget, Administration och Regler, Säljteknik). De flesta moduler innehåller övningar. Du jobbar med övningar på webben parallellt med CD-materialet. Modulerna är helt fristående och inte specifikt knutna till varandra. Därför kan man också läsa modulerna i valfri ordning.

Gör upp med din ALMI-handledare ett förslag till individuell studieplan.

Även om FöretagarSKOLAN ligger på en grundläggande nivå, vill vi gärna utnyttja den här-och-nu-känsla som länkar till Internet ger i och med att man kommer i direktkontakt med aktuella hemsidor hos till exempel Riksskatteverket och SCB på ett annat sätt än i en tryckt lärobok. Därför finns en del övningar med där man kan söka och ta del av information på externa webbsidor.

Vi vill också få dig att reflektera kring din egen inlärning, så många av övningarna tjänar, utöver att vara rena övningar, som exempel på metoder och arbetssätt: Hur kan man utveckla sina kunskaper om företagande?

Några ord om navigering och symboler på webbsidorna.
Varje webbsida har navigering längst upp till vänster och längst ned på varje sida. Man kan länka till varje moduls startsida eller till översiktssidan.

Uppgifter
Till modulerna i kursen hör dels övningsuppgifter med svar och dels insändningsuppgifter som skickas till din handledare. Målet med kursen är att du skall upprätta en Affärsplan.

Underlag för att skapa Affärsplanen finns som en pdf fil på din CD-skiva.

Om dina studier
Några ord om att studera med stöd av FöretagarSKOLANs CD kan vara på sin plats.
När man läser med CDn kan man göra det oberoende av tid och rum. Det är ett flexibelt och individanpassat sätt att läsa. Men med friheten följer höga krav på självdisciplin. Det gäller att verkligen tänka till och planera studierna noggrant – schemalägga dem helt enkelt. Fundera över hur din vardag ser ut. Kanske måste du hoppa över något som du annars brukar göra, för det går inte att lägga studierna ovanpå allt annat. Helt ensam är du förstås inte – din handledare finns på ALMI för att hjälpa dig och det är meningen att du ska höra av dig så fort du kör fast.

Studieplanering
Det första du ska göra är att kontakta din handledare när du startar kursen. Därefter tar du itu med din studieplan. Vi har utgått från ca 100 timmar , men det kan förstås se mycket olika ut från person till person. Allra först bör man skaffa sig en överblick över allt som ska göras. Man bör också föra in viktiga hållpunkter, som när insändningsuppgifterna ska skickas in och vilka tider man vill föreslå handledaren för telefonmöte eller träff.

Lycka till! 

Modul 1: Företagaren

Modul 3: Ekonomi och Budget

Modul 5: Säljteknik

Modul 2: Marknad

Modul 4: Administration och Regler

 
Tillbaka till startsidan