Marknadsbearbetning
 
Tillbaka till startsidanTillbaka till modulens startFöregående sidaNästa sida

Översiktskarta
Översikt

 

Vilka marknadsåtgärder eller vilken bearbetning som man väljer att vidta beror bland annat på hur man bedömer kundernas situation. Till vår hjälp som företag brukar man säga att vi har fyra olika typer av konkurrensmedel.

Bullet

Det första konkurrensmedlet är själva produkten. Men dit hör också alla de aktiviteter och åtgärder som syftar till att anpassa företagets erbjudande av varor och tjänster till de faktiska och potentiella kunderna. Det vill säga inte bara själva produkten utan också utformning av förpackning, varumärke, service, garantier och med mera.

Bullet

Det andra konkurrensmedlet är priset och dit hör allt som görs för att anpassa produktens pris till kostnader, efterfrågan och konkurrens.

Bullet

Den tredje typen av konkurrensmedel brukar sammanfattas plats, det vill säga företagets åtgärder för att i tid och rum göra erbjudandet tillgängligt för kunderna. Vilka åtgärder som är lämpliga beror bland annat på var kunderna finns och kundernas vilja och möjligheter att själva delta i distributionsarbetet, till exempel med transporter och lagring.

Bullet

Den fjärde typen av konkurrensmedel brukas kallas påverkan. Med det menas all information, kommunikation och övertalning, framförallt via reklam och personlig försäljning som används för att få kunderna att ta ställning till och acceptera företagets erbjudande.

Marknad - Marknadsbearbetning
Marknadsbearbetning
Produkten
Priset
Platsen
Val av distributionskanal
Påverkan
Marknadsmixen


 

Modul 1: Företagaren

Modul 3: Ekonomi och Budget

Modul 5: Säljteknik

Modul 2: Marknad

Modul 4: Administration och Regler

 
Tillbaka till startsidan Tillbaka till modulens start Föregående sida Nästa sida