Typer av layout - Det symmetriska

Det symmetriska 
Det går ut på att skapa harmonisk balans genom att låta rubriker och texter följa en tänkt vertikal linje. Texten kan t ex flöda centrerat över ytan och intrycket störs ej av något som faller utanför linjen.

Man ska alltid sträva efter att skapa harmoni i bildytan för om läsaren störs av disharmoni över texten och bildens placering når inte budskapet fram lika bra som man önskar sig. Har man börjat att centrera en text bör man fortsätta med det genom hela texten.

Vid annonser, anmodan till träffar och andra aktiviteter är det vanligt att man använder denna typ av uppställning.

symmetrisk bild