Kunskap om naturen och den miljö vi lever i, är allt viktigare särskilt med tanke på de problem som har uppkommit på grund av miljöförstöring och bristande hushållning med våra naturresurser. Syftet med kursen i naturkunskap är bland annat att eleverna i gymnasial vuxenutbildning skall öka sin kunskap om de komplicerade naturvetenskapliga sambanden och problemen i vår omgivning.

Denna kurs utgör tillsammans med den lärobok du har i Naturkunskap B, kursmaterial för kursen i Naturkunskap B.
"All information gällande kursen hittar du under rubriken Kursupplägg som du alltid hittar i navigeringsmenyn till vänster."

Kursen i Naturkunskap B kommer ge svar på nedanstående frågor och många andra frågor och funderingar som du har.

Ta alltid kontakt med din lärare om något är oklart i kursen.

Tekniska förutsättningar för att följa kursen

Lycka till med studierna!

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande