Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Friktion på lutande plan

Vi börjar med att repetera kraftsituationen för en kropp lagd på ett lutande plan.

Om det inte finns någon friktion mellan planet och kroppen kommer den att glida utför, accelererad av kraften m · g · sin(v). Där 'v' är är vinkeln på lutningen.

Om det finns friktion - och det är ju det normala - så finns det förutsättningar för att kroppen ska kunna ligga kvar. Villkoret för det är ju att friktionskraften kan bli så stor som kraften utför planet.

Eftersom normalkraften, N = m · g · cos(v) blir friktionskraften Ff = µ · m · g · cos(v), och kroppen ligger kvar så länge som m · g · sin(v) < µ · m · g · cos(v).

För att dra kroppen uppför planet krävs nu en kraft som är lika med summan av friktionskraften och m · g · sin(v), alltså dragkraften,

F = µ · m · g · cos(v) + m · g · sin(v)

F = Dragkraften
µ · m · g · cos(v) = Friktionskraften
m · g · sin(v) = Tyngdens komposant utför planet

 

Nu kan det vara läge att titta på en animering. Prova olika kombinationer av lutningsvinklar och friktionskoefficienter. Klicka på länken ANIMATION

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande