Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Kretsbegreppet

Öppen krets

Innan man lärt sig hur kretsar fungerar kan man ha intrycket att " om jag kopplar en tråd från en spänningskälla (oftast vägguttag) till en förbrukare (ofta en lampa) går strömmen fram ", men ingen ström kommer fram. Att man tror så hänger antagligen ihop med att en vanlig sladd innehåller två (eller flera) ledare, en till-ledare och en från-ledare.


För att en ström skall flyta, räcker det inte att det går EN ledare från strömkällan till förbrukaren. Även om det finns en fram och en återledare så kan strömmen utebli om kretsen är "öppen" någonstans. Ordet "öppen" kan förvirra något då det låter som om flödet inte skulle hindras då. I figuren kan Du se att det liknar en ritning av ett rum som har dörren öppen. Det som ser ut som en dörr är den öppna strömbrytaren, där strömmen inte kommer förbi utan stoppas, eller "bryts" som man oftast säger när det gäller ström.

Sluten krets

När man ser att strömmen har både en ledare till förbrukaren (här en lampa) och en ledare från förbrukaren är kretsen (och strömbrytaren) sluten och då kan strömmen flyta genom kretsen.

Kortslutning

Ordet "kortsluten" beskriver en krets där strömmen har gått en genväg tillbaka till källan innan den kommer fram till förbrukaren. I animeringen intill ser man först en vanlig sluten krets där en måttlig ström går fram till lampan som lyser. Därefter råkar en skruv nudda båda trådarna vilket medför att elektronerna får en lättare (kortare och utan den trånga glödtråden i lampan) väg att komma tillbaka till batteriet. Detta kan leda till en krets med mycket låg resistans och därför stor ström. Om man inte har en säkring kan detta leda till upphettade trådar och brand. Ingen ström går till lampan som slocknar. Man kan också få kortslutning om isoleringen på ledarna skadats (av uttorkning, råttor och liknande) så att metalltrådarna nuddar varandra.
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande