Föreningsliv

Spela ljudfil Stäng ljudfil

Vart än vi går i Sverige möter vi någon form av förening. Många gånger är föreningen en lösning på våra problem. Detta studiematerial ska fungera som en inspirationskälla för de som ser föreningen som en möjlighet.

Materialet innehåller förutom ren text även olika mediaformer som film, foto och ljud. Tanken är att materialet ska användas av en mindre grupp som tillsammans vill skaffa sig kunskap om hur en förening fungerar. Använd det med fördel i det fysiska rummet med IT stöd, eller helt eller delvis på distans med utbildningsplattform.

Fungerar inte ljudet? Ladda ner filen här...

Fakta:

Enligt Statistiska Centralbyrån var omkring sex miljoner av den vuxna befolkningen med i någon förening åren 2000-2001. Det är nästan 90% av alla mellan 16 och 89 år. Vi är var och en enligt statistiken med i 2,6 föreningstyper.

För att kunna läsa våra PDF-dokument så måste ni ha ett program som heter "Acrobat reader" för att hämta hem det programet klicka på bilden till vänster.