Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 7 Ívning 8 Ívning 9 Ívning 10        
 
 
 

 

Att ringa om en lägenhet ľ Läs- och hörförståelse
Vissa ord saknas! Lyssna och fyll i dina förslag.
Klicka sedan på rätta-knappen.