Ívning 1 Ívning 2 Ívning 3 Ívning 4 Ívning 5 Ívning 6 Ívning 8 Ívning 9 Ívning 10 Ívning 11        
 
 
 

 

Samtal med granne ľ Läs- och hörförståelse

Lyssna på texten samtidigt som du läser den.
Använd ditt lexikon och slå upp de ord du inte förstår. Besvara sedan frågorna.