Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

Vokaliskt och konsontantiskt h

Europeiska nationaliteter

Frågor och frågeord

Frågor och svar

Substantivens plural

Övning på plural

Genitiv

Sammansatta ord

Europeiska unionen

Euro

Obestämd artikel och partitiv artikel

Studiearbete 9

L’appartenance - Genitiv
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande