Huvudtext

Lyssna och säg efter

Ordförklaringar

Bindning

Possessiva pronomen

Familjen och släktträdet

Yrken

Klockan

Digital tid

Skolsystemet

Schema och skolämnen

Le jeudi - Torsdagar

Sifferövning 0 - 100

aimer, adorer med bestämd form

vouloir

Översättning

Studiearbete 8

Adjectifs possessifs – Possessiva pronomen


2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande