Tillbaka

Tillbaka till Lübeck

Wie spät ist es?/Wieviel Uhr ist es? Hur mycket är klockan?

Klicka på den mening som säger vad klockan är.

Tillbaka
Copyright © 2002 Nationellt centrum för flexibelt lärande / 2001 Statens skola för vuxna