Kursinnehåll

Kursmål

Studieteknik

Internetskolan

Välkommen till kursen
Samhällskunskap A

Som medborgare i en stat har Du som individ både samhälleliga rättigheter och skyldigheter. Alla människor i ett land lever under samma rättssystem och samhällsordning. Ett demokratiskt samhälle som det svenska kräver ett aktivt deltagande från sina medborgares sida. Vi måste alla ta del i de beslut som påverkar vårt vardagliga liv. Men för att kunna vara aktiv i samhällslivet krävs kunskaper om hur det går till när beslut fattas och hur man kan påverka dem. Som samhällsmedborgare reagerar Du på orättvisor i samhället, Du kanske blir uppretad på ett politiskt beslut och dess effekter och känner att "så här får det inte gå till". Du vill vara med och förändra samhället till det bättre.

Denna kurs ska vara en slags "medborgarkunskap". Den syftar till att ge dig som kursdeltagare möjlighet att erhålla den kunskap som krävs för att Du som medborgare i en demokrati ska kunna göra din åsikt hörd och ta ansvar för beslutsfattandet. Kursens mål är att beskriva rådande förhållanden, visa på möjligheter att påverka samt uppmana till handling. Kursen följer Skolverkets föreskrifter om kursplaner och betygskriterier för ämnet.

nästa sida >>