Kursöversikt - Matematik kurs D

 

Studieenhet

Handlar om

Att göra

Triangelsatserna

Repetera sinus, cosinus och tangens, beräkna areor för godtyckliga trianglar

 • Studiearbetet
  Triangelsatserna

Trigonometri

trigonometriska formler, trigonometriska ekvationer
och trigonometriska kurvor

 • Studiearbetet
  Trigonometri

Derivator

begreppen förstaderivata och andraderivata, kedjeregeln, produktregeln, kvotregeln, sambandet mellan en derivata och en graf

 • Studiearbetet
  Derivator

Primitiva funktioner och integraler

primitiva funktioner, integraler, areaberäkningar, numerisk ekvationslösning

 • Studiearbetet
  Primitiva funktioner
  och integraler

Anmäl dig till examinationen

Projektarbete

Väljs i samråd med din lärare

 • Projekarbete

Vi rekommenderar denna studieordning. Hör av dig till din lärare om du vill studera i en annan ordning.


PGO& EL, Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2003-05-09

Till hemsidan