Problemlösning

Exempel

Problemställning 1: Förstå problemet
2: Gör upp en plan
3: Genomför planen
4: Se tillbaka


 

 

Förstå problemet.

 • Vad söks?
 • Vad är givet?
 • Verkar problemet rimligt?
 • Rita en figur om det går.
 • Inför lämpliga beteckningar.

 

Du skall ta reda på vad en Mums-mums kostar.

Det är givet att att en stor kokosboll kostar 2 kr mer än en Mums-mums och att 7 stycken Mums-mums kostar lika mycket som 5 st stora kokosbollar.

Problemet verkar rimligt.

Pris för Mums-mums: x kr
Pris för stor kokosboll: y kr


 

 

Gör upp en plan.

 • Har du sett detta tidigare?
 • Har du sett eller löst något liknande förut?
 • Kan du dela in i delproblem?
 • Kan du lösa eventuella delproblem?
 • Vilka fakta saknas?

 

Skriv ut vad som söks:

Sökt: x

Skriv ner de matematiska sambanden mellan x och y som du känner:

y = x + 2 (1)
7x = 5y (2)

Eftersom vi har två obekanta och två ekvationer bör detta gå att lösa.

Sätt in uttrycket för y som finns i ekvation (1) i ekvation (2).


 

Genomför planen.

 • Kontrollera varje steg.
 • Stryk under resultat.
 • Fungerar det ej gör du upp en ny plan.

 

7x = 5y = 5(x+2)
7x = 5x + 10
2x = 10
x = 5

Planen verkade fungera, vi har räknat ut att en Mums-mums kostar 5 kr.Se tillbaka.
Glöm inte detta steg!

 • Är resultatet rimligt?
 • Kan man lösa problemet på ett annat sätt?
 • Är resultatet eller metoden användbar i andra sammanhang?

 


Det verkar rimligt att en Mums-mums kostar 5 kr. För att vara riktigt säker fortsätter man sina beräkningar.

Sätt in resultatet x=5 i ekvation (1).
Då får man att y = 7

Sätt in x=5 VL (vänster led) i ekvation (2).
Då får man 7x=35.

Sätt in y=7 i HL (höger led) i ekvation (1).
Då får man 5y=35

Eftersom VL=HL har vi räkna rätt.

Svar: En Mums-mums kostar 5 kr.

Metoden är alltid användbar då man löser linjära ekvationssystem. Denna metod kallas substitutionsmetoden.

Det finns fler sätt att lösa detta problem.

Högst upp på sidan

Tips! Studera de lösta exemplen i boken noga.
Försök förstå vad som görs i de olika stegen
och varför de görs.

Träna på att alltid lösa problem på detta sätt.


Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-06-10