Folkvandringstid 400-600


Den äldre medeltiden började med folkvandringarna, 350-550 e Kr. År 376 stormade hunnerna, ett centralasiatiskt ryttarfolk, in på germanernas område och lyckades för en tid skapa ett välde som sträckte sig över Mellaneuropa, från Volga till Rhen. Detta fick till följd att germanska stammar som goter, vandaler, franker, angler och saxare tvingades iväg till andra områden. Hunnerna besegrades 451 och strax därefter försvann de ur historien.

Våg efter våg av germaner bröt in i det alltmer försvagade Västrom. Nya germanska stater ersatte det tidigare Västrom. Av de nya germanska rikena blev frankernas (nuvarande Frankrike och Tyskland) och angelsaxarnas (nuvarande England) de viktigaste.

Arabernas expansion


I början av 600-talet framträdde Muhammed som profet i Mecka. Muhammed skapade en ny religion, islam, som vid hans död 632 antagits av de flesta araber. Under 600-talet och 700-talet spreds islam mycket snabbt.

Muslimska riket


Ta reda på:

Till vilka områden spreds islam under 600- och 700-talet?

Inom vilka verksamheter var araberna
framstående?

Hur kunde arabernas område växa så snabbt?

Under folkvandringstiden dominerade tre kulturkretsar i Europa:

  • Den latinska, tidigare västrom, som var starkt germaniserad och utmärktes av stagnation inom både ekonomi och kultur.
  • Den bysantinska, det gamla Östrom, som hade en livlig ekonomisk och kulturell verksamhet.
  • Den arabiska som växte fram under 600-talet, parallellt med spridningen av islam, och som utmärktes av en mycket utvecklad vetenskap, konst och litteratur.

Senast updaterat 01-01-11 8:08