Marknad: Insändningsuppgift 2
 
Tillbaka till startsidanTillbaka till modulens startFöregående sidaNästa sida

Översiktskarta
Översikt

 

Produktlansering
Du står inför lanseringen av en ny produkt. Produkten kan vara en vara, en tjänst eller en kombination av båda. Du kan vända dig till vilken målgrupp du vill, inom privatmarknaden såväl som inom industri och företag.

Vid produktlanseringar uppstår ett antal grundläggande om än omfattande frågeställningar. Dessa finner du nedan. Det är viktigt att tänka igenom och besvara dessa. Svaren ligger sedan till grund för beslut; ska vi lansera produkten eller avstå?

Del 1: Konceptet

Produkten:
I det inledande steget uppstår frågor liknande de som måste besvaras i företagets affärsidé.

Bullet

Vad ska produkten användas till?

Bullet

Vilket problem löser den och/eller vilket behov tillfredsställer den?

Bullet

Vad är produktens styrka eller unika fördelar?

Bullet

Vem är kunden?

Bullet

Varför ska kunden köpa min produkt i stället för konkurrerande alternativ?

 

 

Kunderna:
För att lyckas med en produkt är det av yttersta vikt att ha en klar bild av dem som ska köpa produkten. Kan man inte besvara nedanstående frågor är detta en mycket kraftig varningssignal.

Bullet

Vem är min typiske kund?

Bullet

Inom vilket geografiskt område finns mina kunder?

Bullet

Hur många potentiella kunder finns det i området?

Bullet

Hur ofta och hur mycket köper kunderna av produkten?

Bullet

Hur mycket är kunderna villiga att betala?

 

 

Marknaden:
Ett viktigt strategiskt beslut gäller vilken marknad vi ska bearbeta.

Bullet

Hur stort är vårt geografiska område?

Bullet

Är området möjligt att betjäna med den lönsamhet som krävs?

Bullet

Om vi satsar internationellt, måste produkten eller budskapet anpassas till kulturella skillnader?

Bullet

Hur stor är marknadspotentialen, mätt i
- antal kunder totalt?
- antal sålda enheter av produkten?
- kronor?

 

 

Konkurrenter:
Vid kartläggning av konkurrenter är det oftast nödvändigt att inte enbart analysera direkta medtävlare, utan även beakta produkter som kan tillfredsställa samma behov som vårt. Sådana produkter kallas substitut.

Bullet

Vilka är våra konkurrenter?

Bullet

Vilka marknadsandelar har de på vår marknad?

Bullet

Vad är deras styrkor och svagheter?

Bullet

Vad är vi bättre respektive sämre på?

Bullet

Finns det andra produkter som fyller samma funktion, så kallade substitut?

 

 

Test av produktkonceptet:
Nedan följer ett antal frågor som du kan använda för att testa konceptet. Det är viktigt att du är ärlig mot dig själv och strävar efter att vara objektiv. Sätt dig i kundens stol. Om du tycker att du är för ”hemmablind”, testa konceptet på någon annan. Det bästa är om du kan testa på en potentiell kund.

Om du var potentiell kund:

Bullet

Skulle du enkelt förstå produkten och dess användningsområde?

Bullet

Är det lätt att se fördelarna med produkten jämfört med konkurrerande alternativ?

Bullet

Är produktens fördelar trovärdiga?

Bullet

Varför skulle du tycka att produkten var bättre än konkurrerande alternativ?

Bullet

Varför skulle du ersätta den produkt du brukar köpa med din produkt?

Bullet

Vilket verkligt problem/behov löser/tillfredsställer produkten?

Bullet

Hur ofta skulle du köpa produkten?

Bullet

Hur stort är ditt årliga behov av produkten?

Bullet

Vilket pris skulle du vara beredd att betala?

 

 

Del 2: Hur tar vi produkten till marknaden?

När ditt produktkoncept är klart vidtar det praktiska arbetet med att få ut produkten på marknaden. Oftast är det bäst att koncentrera sig på det man är duktig på och anlita partners för det man inte riktigt behärskar.

 

 

Organisation och samarbetspartners:
Det är väsentligt att bestämma vad man ska göra själv och vad man ska låta andra göra. Att göra allt själv slutar oftast med att inget blir riktigt bra.

Vem:

Bullet

produktutvecklar?

Bullet

tillverkar?

Bullet

marknadsför?

Bullet

säljer?

Bullet

distribuerar?

Bullet

sköter service och kundsupport?

 

 

Distributionskanaler:
Genom vilka kanaler vill du få ut din produkt? Ska du sälja via grossist, detaljist, postorder eller via egen organisation?

 

 

Marknadsbearbetning:
Hur når du dina kunder? Det är nödvändigt att känna till målgruppens medievanor för att nå ut på ett kostnadseffektivt sätt. Ska du lägga tyngdpunkten på:

Bullet

personlig försäljning?

Bullet

annonsering?

Bullet

direktreklam?

Bullet

radio/TV?

Bullet

hemsida?

Bullet

annat?

 

 

Det är också viktigt att utforma reklamen så att målgruppen får den bild av produkten du vill. Det gäller här att tänka igenom vad du ska göra på egen hand och vad det är bäst att reklambyrån tar hand om.

 

 

Ekonomi:
De ekonomiska förutsättningarna anger ramen för din satsning. Grundläggande frågor:

Bullet

Vilka är dina fasta kostnader?

Bullet

Vad kostar produkten att tillverka?

Bullet

Vilket pris kan du ta ut?

Bullet

Vilken försäljningsvolym krävs för att uppnå budget?

 

 

Skicka produktlanseringen till din handledare! 

Modul 1: Företagaren

Modul 3: Ekonomi och Budget

Modul 5: Säljteknik

Modul 2: Marknad

Modul 4: Administration och Regler

 
Tillbaka till startsidan Tillbaka till modulens start Föregående sida Nästa sida