Programmering A

 
Introduktion
Första programmet
Strukturerad programmering
Variabler
Selektion
Sammansatta villkor
Iteration
Underprogram
Klassrum
Hjälp
   
Senaste nytt
Välkommen till Programmering A
Nationellt centrum för flexibelt lärande 2002
Plugga under träd

Detta är en grundläggande kurs i programmering. Du kommer att programmera i språket Pascal.
Kursen är på 50 p och kurskoden är DTR1207.

Under kursen får du bland annat lära dig:
De tre grundstrukturerna som utgör grunden i alla program
Struktureringsteknik med hjälp av strukturdiagram
Programmeringsspråket Pascal:s datatyper, syntax mm dvs att programmera i språket Pascal

 

Kursens olika moment och delar kommer du åt via navigeringsrutan till vänster. Denna kommer du alltid åt så länge du har kursfönstret öppet.

Henrik
För att kunna se allt korrekt på kursens sidor krävs att du har Shockwave Player eller Flash Player installerat till din webbläsare.

Klicka på någon av bilderna nedan för att ta hem de senaste versionerna.
Get Shockwave Player Get Flash Player

En utförligare presentation av kursen hittar du i introduktionen.

Välkommen in!

  Upp
   Kursindex © HSw CFL 2002