Statens Skola för Vuxna i HärnösandStatens Skola för Vuxna i Härnösand
Arbetsmiljö och Säkerhet
Kursöversikt
Arbetsmiljökunskap
Projektarbete
Avslutning och slutprov
Klassrum
Hjälp
   
Senaste nytt
Välkommen till Arbetsmiljö och Säkerhet
Statens Skola för Vuxna i Härnösand 2000

Detta är en grundläggande kurs om arbetsmiljö och arbetsmiljölagstiftning.

Kursen ger dig bland annat:
Förståelse för begreppet arbetsmiljö
Presentation av det regelverk som styr arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet
Träning i att tillämpningen dessa regler i verkliga situationer och miljöer
Förutsättningarna för att själv påverka din och andras arbetsmiljö på ett effektivt sätt
Kursens olika moment och delar kommer du åt via navigeringsrutan här till vänster. Denna kommer du alltid åt så länge du har kursfönstret öppet.

En utförligare presentation av kursen hittar du i kursöversikten.

 

  Upp
  Kursindex © SSVH 2000