Svenska A
Aptitretare > Idiomatiska uttryck
Introduktion
Aptitretare
- Personnamn
- Ortnamn
- Lånord
- Idiomatiska uttryck
- Ordkunskap
- Litteratur
Avsnitt 1
Avsnitt 2
Avsnitt 3
Avsnitt 4
Avsnitt 5
Avsnitt 6
Avsnitt 7
Avsnitt 8
Ins. uppgifter
Skrivträning
Klassrum

Idiomatiska uttryck

Statens skola för vuxna i Härnösand 2000
I språket har vi en hel del s.k. idiomatiska (fasta) uttryck. Det är uttryck som vi ”växer upp med” och kanske för vidare till nästa generation. Nedan har du exempel på en del sådana idiomatiska uttryck. Flera har du säkert hört ganska ofta men kanske något är helt nytt för dig. Försök att para ihop uttrycken med rätt förklaring:
Svar
1. Strö salt i såren a. Alltid hålla med den som för tillfället har makten. 1 =
2. Bränna sitt ljus i båda ändarna b. Vilja göra sig av med något oväsentligt men samtidigt göra sig av med det väsentliga. 2 =
3. Ta apostlahästarna c. Ge upp. 3 =
4. Måla fan på väggen d. "Tigga" beröm. 4 =
5. Sätta sitt ljus under skäppan e. Göra något som redan är gjort som om det vore ogjort. 5 =
6. Gå med hoven f. Göra ont värre. 6 =
7. Vända kappan efter vinden g. Låta bli att använda sin begåvning. 7 =
8. Slå in öppna dörrar h. Leva intensivt, slita ut sig. 8 =
9. Kasta ut barnet med badvattnet i. Förflytta sig gående. 9 =
10. Kasta in handuken j. Bedriva skrämselpropaganda. 10 =

Facit

 

Till sidans topp
Kursindex © SSVH 2000