Inledning

Ekonomins grundläggande problem

Ekonomins aktörer

Prisbildning

Ekonomisk politik

Diskussion 1

EMU

Diskussion 2

Arbetsmarknaden

Självtest

Tag reda på din kommuns Agenda 21 och beskriv innehållet www.agenda21forum.se/

Vilka strategier och mål har din kommun?
Se till sådana frågor som fysisk planering, avfall, kommunikationer, vatten och avlopp.
Hur långt har man kommit i förverkligandet av målen?
Vilka slutsatser kan Du dra om miljöarbetet i din kommun?

Redovisa dina uppgifter i en rapport (3-4 A4-sidor) . Rapporten kan ställas upp efter följande rubriker:
• Strategier och mål
• Fysisk planering
• Avfall
• Kommunikationer
• Vatten och avlopp
• Miljöpolicy
•Förverkligandet av målen
• Slutsatser