Övning 1 Övning 2 Övning 3 Övning 4 Övning 5 Övning 6                
 
 
 

 

Bostaden – Ordkunskap

Läs orden och meningarna. Dra sedan rätt ord till den mening där det hör hemma.