Hoppa till textinnehållet
Startsida Analysmetoder Spektroskopi D-link

Emission
En tom/molekyl som tagit upp energi och hamnat i en högre energinivå är ”exciterad”. Den strävar efter att falla tillbaka till lägsta möjliga energinivå. Ett sätt den kan göra detta är genom att avge överskottsenergin i form av en foton. Atomen/molekylen avger elektromagnetisk strålning, t.ex. synligt ljus. Fotonen får då en energi som precis motsvarar skillnaden mellan energinivåerna i atomen/molekylen. Detta är en process som kallas emission. Om exciteringen beror på absorption av strålning kallas processen fluorescens.

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande