Hoppa till textinnehållet
Startsida Analysmetoder Spektroskopi D-link

Fotoner med en energi som motsvarar skillnaden mellan två energinivåer träffar en molekyl. Fotonen absorberas och exciterar molekylen. Fotoner med annan energi passerar opåverkade genom ämnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande