Hoppa till textinnehållet
Startsida Välkommen Test

D-länk

Förskjutning av jämviktsläget

Videoinspelad laboration som visar jämviktsförskjutningar på grund av koncentrations- och temperaturförändringar på en kemisk jämvikt.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande