Studiehandledning Studieenhet 2 Atomjoner 2
Atomjoner 2
tillbacka


Här nedan visas tre representanter för var och en av grupperna 15, 16, och 17 i periodiska systemet. Det är grundämnena N, O och F samt som jämförelse Ne. Bilden visar antalet protoner i kärnan samt de två elektronskalen.Precis som i det tidigare fallet strävar atomerna efter att ha åtta elektroner i sitt yttersta skal, valensskalet. Till skillnad från i föregående fall finns det här ganska många valenselektroner. Det behövs inte så många extra elektroner för att fylla valensskalet. Däremot är det inte så lätt att tömma valensskalet på elektroner för atomen kommer då att få mycket hög positiv laddning. Den skulle då sträva efter att dra tillbaka elektronerna. Om grundämnena i stället fyller på valensskalet med elektroner får de ta upp 3, 2 respektive 1 elektroner. Det gynnsammaste för grundämnena N, O och F är att fylla på valensskalen på detta sätt.
Som du ser nu har alla tre atomerna samma elektronuppsättning som Ne. Dessa bildade partiklar är mycket stabilare än grundämnena.

Som framgår av bilden ovan så har kväve 7 protoner men 10 elektroner, dvs det är ett överskott på tre negativa laddningar. Syre har 8 protoner och 10 elektroner dvs ett överskott på två negativa laddningar. Fluor som har 9 protoner i kärnan och har med 10 elektroner ett överskott på en negativ laddning. Dessa nu uppkomna negativt laddade partiklar kallas också för joner. De har helt andra egenskaper än de grundämnen de bildats ur.

Namnen på negativt laddade joner får man genom att till grundämnets namn lägga ändelsen -idjon. Som exempel kan tas fluor som kan bilda fluoridjon, klor - kloridjon osv. Vid namngivning av en del negativa joner används grundämnets latinska eller grekiska namn. Syre heter som negativ jon oxidjon, kväve - nitridjon. För fler negativa joners namn se din lärobok eller tabellsamling.

För att skilja en jon från grundämnet i elementär form måste jonens laddning anges:

nitridjon - N3-         oxidjon - O2-         fluoridjon - F-

Sammanfattningsvis: Ickemetaller bildar gärna negativt laddade joner. Elementen i grupperna 15, 16 och 17 bildar joner med laddning -3, -2 respektive -1. Observera att ickemetallerna aldrig bildar enatomiga positivt laddade joner.

tillbacka
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande